Pohrebníctvo, Krematórium Nové Zámky – Róbert Molnár

Naša pohrebná firma poskytuje širokú škálu pohrebných predmetov, ako urny, rakvy na urny, truhly, čalúnenie do truhle, kríže, smútočné vreckovky atď. Medzi smútočné doplnky zaraďujeme tie predmety, ktoré sú nevyhnutné pri dôstojnom pohrebe.
Tieto pohrebné predmety si môžete pozrieť  alebo priamo zakúpiť  v priestoroch našej kancelárie: Slovenska ul. 28, Nové Zámky 940 02.

Pri pohrebe nesmie chýbať:

 • základný kameň
 • kríže
 • dosky
 • nápisy na truhly
 • tylové prikrývky, spúšťač na urnu, prikrývka na urnu
 • čalúnenie do truhly
 • hodvábna a saténová prikrývka na rakvu
 • ozdoby na truhly
 • ozdoby na urny
 • smútočné vreckovky
 • rakvy
 • ozdobné urny
 • rakvy na urny