Pohrebníctvo, Krematórium Nové Zámky – Róbert Molnár

Krematórium Nové Zámky budova

Krematórium Molnár s.r.o. poskytuje kompletné pohrebné služby, čím pozostalých oslobodí od všetkých bremien v týchto ťažkých životných situáciách. V priestoroch našej novozámockej kancelárie ich oboznámime s postupom vybavenia pohrebu, a pomôžeme pri samotnom vybavení procesu poslednej rozlúčky.

Založenie nášho pohrebníctva je úzko späté s bývalým výrobcom truhiel Obnova Žilina, v ktorého zozname sme boli prvými súkromníkmi, ktorí objednali väčšie množstvo truhiel.

Ako každý začiatok, aj ten náš bol ťažký. Zanechal som svoje povolanie, a ako skúsený pedagóg som túžil po niečom úplne inom, za čo ma odsúdila i vlastná rodina.
Písal sa rok 1990. Čisto si pamätám pohľad mojich susedov, ako sa na nás dívali pri vyložení tovaru z nákladného auta. Boli to truhly, prvých  sto truhiel. Pokladali ma za blázna. Týždne som chodil domov až neskoro večer, aby som ich nestretol.

Situácia sa zmenila absolvovaním pohrebu pani doktorky. Prítomní si všimli, že pohrebný obrad sa dá vykonať oveľa dôstojnejšie, než ako to bývalo za socializmu. Posledná rozlúčka s pani doktorkou nás posunula dopredu. Veľa ľudí prišlo a poverilo nás prípravou pohrebu ich zosnulých.

Naša malá pohrebná spoločnosť sa skladala zo štyroch členov:

  • Ján Molnár, narodený v roku 1945 bol zakladateľom firmy
  • dvoch synov, Jána  a Róberta, ktorí boli motormi pohrebníctva,
  • a z duše firmy, milej manželky.

Krematórium Nové Zámky Preprava zosnulých 2Absolvovali sme cez 15 000 pohrebov, spomedzi ktorých boli aj extrémne prípady, napríklad nikdy nezabudneme na prevoz a znovu pochovanie našej občianky z Maroka.

Najslávnejšiu pohrebnú službu sme vykonali pri pohrebnom obrade pravoslávneho patriarchu Nikolaja v Prešove.

V týchto rokoch sme boli veľmi vyhľadávaným pohrebníctvom, vďaka našim synom, ktorí svojou aktivitou udržali vysokú úroveň pohrebných obradov. K tomuto jasne výrazným spôsobom prispeli aj organisti, ktorý vlastnými a cirkevnými skladbami zvyšovali úroveň pohrebných obradov.

Od roku 1993 zaznamenávame novú etapu v činnosti nášho pohrebníctva. Odvtedy poskytujeme ďalšiu pohrebnú službu, spopolnenie zosnulých, čiže kremáciu.

Nainštalovali sme prvú súkromnú kremačnú pec od Českej firmy TABO Olomouc. Majiteľ tejto firmy ukázal, že je skutočným bratom, len z inej, českej zeme.  Dovolil, aby sme pec splatili po menších čiastkach. Táto doba bola ťažká, aj zložitá pre rozvoj našej pohrebnej firmy, nakoľko vtedajší primátor i vtedajšia silná konkurencia z okolia sa snažili znemožniť našu cestu k úspechu.

Kremačná činnosť zaznamenáva ďalšiu etapu od roku 2003.  Odvtedy sa smútočné obrady vykonávajú v priestoroch novovybudovanej obradnej siene, ktorú vysvätil misionársky kňaz – zástupca p. biskupa z Ugandy – mons. Páter Anthony.

Ak potrebujete dôstojne sa rozlúčiť s Vaším zosnulým, využite naše pohrebné služby.