Pravidlá používania cookies KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o.

 

Spoločnosť KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. je odhodlaná chrániť Vaše osobné údaje.
Toto oznámenie o ochrane súkromia popisuje, akým spôsobom spoločnosť KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. spracúva a používa osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme v súvislosti s touto webovou stránkou a ako nás môžete kontaktovať, ak máte dodatočné otázky týkajúce sa nášho spracovania Vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

 

  1. Čo sú Cookies Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Na základe cookies Vás nevieme obvykle presne identifikovať. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom rôznych analytických služieb a ich poskytovateľov, ako napríklad Google, Hotjar a pododne. Jedná sa o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

 

  1. Právny základ spracúvania Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť Váš súhlas ( v zmysle práv dotknutej osoby ), Vás ako dotknutej osoby a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách, v ponukových konaniach, aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou. Budeme využívať získané údaje na skvalitňovanie existujúcich služieb a nadstavbu ďalších pre vysoký komfort vás zákazníkov.

 

  1. Aké cookies vyhodnocujeme Session cookies – sú prechodné cookies uložené na Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby ako opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať. Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si Vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom Vás neidentifikujú ako osobu. Na našich webových stránkach používame nasledujúce typy cookies: • (a) Základné cookies: Sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok a môžeme ich používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k používateľským účtom našich online služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít. • (b) Analytické cookies: Používame ich na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú naše webové stránky a ktoré z ich sekcií navštevujú. Umožňujú nám zlepšovať naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich. • (c) Funkčné / prevádzkové cookies: Používame ich na to, aby sme Vás spoznali pri opakovaných návštevách. Umožňujú nám personalizovať obsah, ktorý Vám naše webové stránky zobrazia, a zapamätať si Vaše preferencie (napr. zvolený jazyk a pod.). • (d) Reklamné cookies: Tieto cookies používame na zaznamenávanie Vašich návštev na našich webových stránkach, iných stránkach a odkazov, na ktoré ste klikli. Informácie, ktoré tak získame, používame na prispôsobenie našich webových stránok Vašim záujmom. Tieto informácie môžeme taktiež zdieľať s tretími osobami, napr. prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Okrem našich vlastných cookies môžeme používať aj cookies od tretích osôb, ktoré potrebujeme a používame najmä na štatistické zisťovania o používaní našich webových stránok, získavanie marketingovo relevantných informácií, sprístupňovanie obsahu z iných stránok (napr. videá z YouTube) a zefektívnenie našich marketingových aktivít (sledovacie cookies, optimalizačné cookies a partnerské cookies). Cookies tretích osôb vytvárajú a následne používajú poskytovatelia služieb ako sú napr. Google, Facebook a pod. Pravidlá používania týchto cookies nájdete na nasledujúcich stránkach: Pravidlá používania cookies Google LLC Pravidlá používania cookies Facebook Inc. a Facebook Ireland Ltd. Ďalej môžeme používať aj tzv. meracie pixely (alebo web beacons/webové majáky). Sú to malé obrázky umiestnené na webovej stránke, ktoré nie sú cookies, ale je možné ich využívať na získanie určitých informácií z Vášho zariadenia. Obvykle ich používame na testovanie našich webových stránok, zisťovanie, kde sa návštevník na stránke nachádza, či si otvoril zaslanú správu, a ako doplnok k informáciám z cookies pri zobrazovaní reklamy a obsahu. Údaje z „cookies“ môžu byť používané aj pre zobrazovanie krátkych notifikácií s aktuálnymi novinkami a informáciami z našich webov priamo vo Vašom internetovom prehliadači. Povolenie na zobrazovanie týchto notifikácií si od Vás budeme pýtať osobitne v samostatnom okne. Prostredníctvom tejto služby nezbierame údaje, na základe ktorých by sme Vás mohli identifikovať. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť OneSignal, Inc. a jej pravidlá týkajúce sa súkromia nájdete tu.

 

  1. Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www) Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača Informácie o vašej aktivite

 

  1. Automatizované rozhodovanie a Profilovanie V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s Vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na Vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní Vašich údajov nedochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu.

 

  1. Ako skontrolovať nastavenie cookies Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie. Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch • Internet Explorer™ • Safari™ • Opera™ • Mozilla Firefox™ • Google Chrome™ Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

 

  1. Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

  1. Odvolanie súhlasu V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontaktné údaje. Upozorňujeme, že v prípade vymazania alebo nepovolenia cookies Vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť neprístupné.

 

  1. Kontaktné údaje a) Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu GDPR Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na krematorium.molnar.nz@gmail.com alebo prostredníctvom pošty na KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. Nitrianska cesta 139, 940 01, Nové Zámky. Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020 – jeho obsah sa môže bez upozornenia meniť a dopĺňať