Pohrebníctvo, Krematórium Nové Zámky – Róbert Molnár

Molnár pohrebníctvo poskytuje kompletné pohrebné služby, od zaobstarania úmrtného listu, cez prepravu zosnulého, kremáciu a prepravu na miesto posledného odpočinku až k výrobe vencov a kytíc.

Pohrebníctvo - Krematórium Pohrebné služby

– POHREBNÉ SLUŽBY

Ponúkame zabezpečenie všetkých záležitostí týkajúcich sa pohrebu. Bližšie informácie o úplnom pohrebnom procese Vám radi poskytnú naši skúsení kolegovia v priestoroch našej novozámockej kancelárie – Slovenska ul. 28, Nové Zámky, 940 02, alebo telefonický – +421 905 202 520

Krematórium Nové Zámky budova– VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA ZOSNULÝCH

Preprava zosnulých vyžaduje maximálnu pozornosť a skúsenosť. Krematórium Molnár s.r.o. poskytuje nie len vnútroštátnu , ale aj medzinárodnú prepravu zosnulých. Berieme za samozrejmosť opatrne a empaticky postupovať aj pri týchto pietnych službách.

Táto úloha vyžaduje maximálnu pozornosť a skúsenosť. Motorové vozidlá nášho krematória sú vhodné na miestnu, národnú ale aj medzinárodnú prepravu zosnulých.

– POHREB S RAKVOU

Krematórium Nové Zámky Pohreb s rakvouNaše pohrebné služby zahŕňajú aj klasický pohreb s rakvou. V tomto prípade zákazník navštívi našu kanceláriu, predvedie svoje nároky. Vyplníme potrebné dokumenty, poskytneme potrebné informácie, dohodneme sa na termíne pohrebu a vyberieme potrebné doplnky.

Taktiež poskytujeme prepravu zosnulého do pohrebnej siene na vybranom cintoríne, kde pomôžeme i s organizovaním smútočného obradu.

V prípade, že ste si z našej kancelárie objednali aj kvety a vence, dovezieme ich na cintorín, prípadne riadime ich príchod. Po skončení obradu rakvu prevážame osobne, ručnými silami k hrobu. Po jej umiestnení rakvu zasypeme, a podľa možností upravíme pohrebné miesto.
Navyše ponúkame pomoc pri zaobstaraní potrebných papierov k pohrebu.

– POCHOVANIE S URNOU

Pohrebníctvom Krematórium NáhrobokZákazník navštívi našu kanceláriu, a požiada o naše služby. Vyplníme potrebné dokumenty, poskytneme potrebné informácie o detailoch, dohodneme sa na termíne pohrebu a vyberieme potrebné doplnky (ozdobnú urnu, vence…)

Zosnulého prevezieme do krematória, kde ponúkame možnosť i rozlúčkového obradu. Pomoc poskytujeme aj pri organizovaní smútočného obradu.

V prípade, že ste si z našej kancelárie objednali aj kvety a vence, dovezieme ich na cintorín, prípadne riadime ich príchod.  Po smútočnom obrade urnu prenášame osobne, ručnými silami na miesto posledného odpočinku, kde ju odložíme do hrobu. Na nami prevádzkovaných cintorínoch (alebo v prípade, ak daný prevádzkovateľ povolí) prevedieme vykopanie aj následné zakopanie a finálnu úpravu pohrebného miesta.

Navyše poskytujeme pomoc pri zaobstaraní potrebných papierov k pohrebu.

– KREMÁCIA

Krematórium Nové Zámky kremáciaNakoľko ste z našich služieb vybrali kremáciu, dostavte sa do našej novozámockej kancelárie (Krematórium Molnár s.r.o.), a vyplnením potrebných dokumentov začneme vybavenie dôstojného pohrebu. Ponúkame akúkoľvek pomoc v záujme toho, aby proces prebehol čo najrýchlejšie. Podľa vôle existuje možnosť si pozrieť zosnulého pred kremáciou, v prípade spraviť rozlúčku. Pomôžeme vyplniť potrebné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné k úspešnému vybaveniu spopolnenia.
Popol sa umiestni do plastovej urny, ku ktorej sa dá vybrať zo širokej ponuky držiakov alebo rakiev na urnu.

– DOPLNKOVÉ SLUŽBY

  • Na vyjadrenie úcty v prvom rade ponúkame široký výber vencov, od stojatého cez grécky veniec až po vence podľa vlastného výberu.
  • Ďalej poskytujeme množstvo kytíc a taktiež kytice podľa vlastného vkusu.
  • Urny si môžete vybrať v priestoroch nášho pohrebníctva alebo na našej webovej stránke.
  • Ozdoby na rakvu sa tiež vyberajú v našej kancelárii, v prípade na webovej stránke.